HISTORIA
Tikander Metall AB är en mekanisk verkstad i andra generationen.
Företaget har betjänat både företag och privata kunder i södra Finland samt även sjöfart under sin 30-åriga historia. 

AFFÄRSIDE
Vi reagerar snabbt på kundernas behov och har som vårt mål att kundens behov uppfylles med kvalitetsprodukter levererade till rätt tid och plats.

KVALITET
Hela personalen deltar i kvalitetsarbetet genom att varje person ansvarar för kvalitén i det arbete som utförs.
Våra huvudmän har auditerat oss enligt SFS-ISO 9000 och SFS-ISO 14000 kvalitets- och miljöplan.