Vi tillverkar bearbetade produkter och svetsade konstruktioner, allt efter kundens önskemål av order
som kan innehålla flera olika positioner och detaljer vars leverans önskas av en och samma leverantör.

Våra verkstadslokaler lämpar sig för tillverkning av både enstyck- och småserietillverkning som till hela
maskinkonstruktioner som levereras kompletta och utprovade.